-->

N Arti Kata Dalam Kamus Bahasa Indramayu

Sep 9, 2019Kamus bahasa Indramayu ini dibuat untuk menterjemahkan bahasa Indramayu ke Bahasa Indonesia. Selain itu untuk memperkenalkan bahasa Indramayu baik yang kasar atau ngoko, atau halus atau krama kepada dunia dan menjaga agar Bahasa Indramayu tidak punah.


N Arti Kata Dalam Kamus Bahasa Indramayu :
Nama (N) nami (K) = nama
Nandur (N) nanem (K) = menanam
Nanging (N) naming (K) = kalau
Nangis (N) muwun (K) = nangis
Napsu (N) duka (K) = nafsu
Ndeleng (N) ningal (K) = melihat
Ngadeg (N) jumeneng (K) = berdiri
Ngaku (N) ngaken (K) = mengaku
Nganggo (N) ngangge (K) = buat
Ngarep (N) ngajeng (K) = di depan
Ngaso (N) kendel (K) = istirahat
Ngati-ati (N) ngatos-atos (K) = hati-hati
Ngelu (N) puyeng (K) = pusing
Ngenger (N) ngabdi (K) = mengabdi
Ngerti (N) ngartos (K) = mengerti
Nggawa (N) mbakta (K) = membawa
Ngguri (N) wingking (K) = belakang
Ngimpi (N) nyupena (K) = bermimpi
Nginep (N) nyipeng (K) = bermalam
Nginum (N) ngunjuk (K) = minum
Ngising (N) bebanyu (K) = buang air besar
Ngombe (N) ngunjuk (K) = minum
Ngomong (N) widanten (K) = berbicara
Ngulu (N) krihin (K) = mendahului
Ngurupi (N) ingah (K) = tukeran
Nguyuh (N) toyan (K) = kencing
Niliki (N) nuweni (K) = nengok
Ning (N) teng pundi (K) = di mana
Njaluk (N) nyuwun (K) = minta
Njawab (N) mangsuli (K) = menjawab
Nonggoni (N) ngentosi (K) = menunggu
Nongkon (N) ngengken (K) = menyuruh
Nulis (N) nyerat (K) = menulis
Numpak (N) niti (K) = naik
Nyah (N) mangga (K) = siilahkan
Nyambut gawe (N) ngasta damel (K) = ikut kerja
Nyatoni = menimbang padi untuk pekerja yang panen padi
Nyekel (N) nyepeng (K) = pegang
Nyeritani (N) nyriyosi (K) = cerita
Nyilih (N) nyambut, ngampil (K) = minjam

Keterangan : 
N (Ngoko/Kasar)
K (Krama/Lemes)

Baca juga : O Arti Kata Dalam Kamus Bahasa Indramayu 

Anda bisa menambahkan kata dalam bahasa Indramayu di kolom komentar

2 komentar for N Arti Kata Dalam Kamus Bahasa Indramayu :